Zadaniem Rybactwa jest skoordynowanie czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi. Odbywa się to zgodnie z zasadami ekonomii i założeniami ochrony przyrody. Kandydat na ten kierunek Rybactwo powinien interesować się przyrodą, a  zwłaszcza jego wodną częścią, a także nowoczesną hodowlą ryb, czyli akwakulturą, biotechnologią chowu i hodowli ryb. Na Rybactwie student nauczy się jak w nowoczesny sposób eksploatować biologiczne zasoby morza,  wód śródlądowych, poznaje podstawy prawne funkcjonowania gospodarki rybackiej.


W trakcie studiów:
 

Rybactwo umożliwi też zdobycie niezbędnej wiedzy do założenia hodowli ryb akwariowych, założenia własnej firmy produkcji ryb ozdobnych na rynek polski i europejski lub otworzenia gospodarstwa agroturystyczne z atrakcyjnymi łowiskami dla wędkarzy. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Nabywają umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W trakcie studiów na Rybactwie studenci uczą się ocenić stan zdrowotny ryb, poznają techniki połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Program kształcenia obejmuje również zagadnienia chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także oceny jakości środowiska wodnego. Studenci rybactwa poznają prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki rybackiej oraz podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. 

Po studiach: 

Po ukończeniu kierunku Rybactwo można podjąć pracę w Komisji Rybołówstwa UE, Morskim Instytucie Rybackim, organizacjach pozarządowych, ekologicznych, konsultingowych i doradczych, których działalność jest związana z gospodarką wodami i ich zasobami.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->