Na kierunku Geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobędziesz wiedzę z zastosowania zjawisk fizycznych wykorzystywanych do poznawania wnętrza Ziemi. Możesz odkryć nie tylko historyczne artefakty - geofizyk to osoba niezbędna przy poszukiwaniach ropy naftowej, gazu czy minerałów.


Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Program studiów na Geofizyce obejmuje dziedziny: geologii, geografii, geodezji, oceanografii, meteorologii i fizyki. Student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych. Pamiętaj o tym, że geofizyka to dziedzina interdyscyplinarna, dlatego Twoje zainteresowania powinny być rozległe. Jeśli zastanawiasz się nad tym kierunkiem studiów, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów


Kierunek geofizyka tłumaczy zjawiska obserwowane w Ziemi oraz związane z nimi prawa i teorie fizyki. Przygotowuje do badań nad procesami fizycznymi zachodzącymi obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze.

Po studiach

Absolwenci kierunku Geofizyka mają szansę na zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach badań geofizycznych,
  • działach geologicznych i geofizycznych kopalń,
  • firmach geodezyjnych,
  • instytutach ochrony środowiska,
  • laboratoriach badawczych,
  • szkołach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->