Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. W programie studiów znajdują się również zagadnienia z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Jak dostać się na ten kierunek studiów? Co zdawać na maturze? Czego uczą sie studenci tego kierunku? Chcesz wiedzieć więcej na temat tych studiów? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do dalszej lektury! 

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz o środowisku wodnym, poznają biologiczne, technologiczne i środowiskowe procesy zwiększające wartość systemów biologicznych, kształcą umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania nowych produktów żywnościowych, a także posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. W trakcie studiów studenci poznają metody produkcji żywności z zastosowaniem technik biochemicznych i mikrobiologicznych, uczą się projektować i stosować materiały pochodzenia biologicznego, poznają metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego. Poza tym studenci poznają zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację, zdobywają umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego.

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę:
- przy produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych,
- przy projektowaniu, rozwoju i wytwarzaniu nowych produktów żywnościowych, a także nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, 
- przy tworzeniu ekonomicznych kalkulacji produkcji oraz organizacji i marketingu, działalności gospodarczej i ochronie środowiska,
 - przy projektowaniu i eksploatacji w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego,
 - w ochronie wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywacje i biomanipulację,
 - w prowadzeniu badań diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->