Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to kierunek interdyscyplinarny, który daje możliwość zdobycia umiejętności analitycznych, które łączą teorię i nowoczesne techniki bioinżynierii. Student tego kierunku stanie się specjalistą, który będzie gotowy stawić czoła narastąjacym problemom produkcji zwierzęcej przy użyciu szerokiego wachlarza strategii biotechnologicznych. Będzie uczył się rozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w mikro- i makro- skali, dzięki czemu będzie wprowadzał innowacyjne rozwiązania, które udoskonalą procesy produkcyjne.

W trakcie studiów:

Przedmioty w toku studiów na kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej:
- Technologie informacyjne
- Ochrona własności intelektualnej
- Bioinformatyka w hodowli zwierząt
- Biochemia narządowa
- Fizjologia ptaków
- Odnawialne źródła energii
- Zoopsychologia
- Etologia
- Rybactwo śródlądowe
- Komputerowe bazy danych
- Endokrynologia zwierząt
- Hipoterapia
- Podstawy immunologii
- Zoologia
- Ekologia
- Chemia
- Biofizyka
- Biochemia zwierząt
- Mikrobiologia
- Anatomia i histologia zwierząt
- Fizjologia zwierząt
- Botanika
- Podstawy ekonomii
- Marketing i zarządzanie.
 
Po studiach:

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwenta kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to wytwórnie pasz, ośrodki hodowli zwierząt, wielko- i drobnotowarowe fermy zwierząt, administracja rządowa i samorządowa, nadzór hodowlany, służby inseminacyjne. Absolwent może również prowadzić własne gospodarstwo lub działalność gospodarczą.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->