Analityka żywności i środowiska wodnego to studia między kierunkowe, które mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz nauk o środowisku wodnym. Czego nauczysz się na studiach? Analizy danych genetycznych, walidacji wyników badań, opanujesz systemy zarządzania jakością i akredytacja, nauczysz się jak oceniać oddziaływania inwestycji na środowisko, standardy i zasady budowy, wyposażenia i pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: hydrobiologia, mikrobiologia, podstawy inżynierii procesowej, morfometria i ultrastruktura zwierząt, ekologia i ochrona środowiska, analiza chemiczna produktów żywnościowych, wpływ czynników agresji środowiska na organizm, parazytologia, technologia i metody badania produktów roślinnych i mięsnych, charakterystyka mikroflory technicznej w przemyśle, patomorfologia surowców roślinnych, metody molekularne w analizie żywności i środowiska, techniki histologiczne w ocenie jakości surowców, bioindykatory środowiska, biochemiczno-antropometryczna analiza stanu odżywienia.

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:
- w laboratoriach zakładów przetwórstwa żywności,
- w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 
- w zakładach higieny weterynaryjnej, 
- przy wykonywaniu analiz żywności, surowców i produktów żywnościowych, 
- przy badaniu środowisk wodnych i lądowych, w stopniu pozwalającym na diagnozowanie zjawisk zachodzących w tych obszarach, 
- w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->