PB logo czarne PNG wwwZamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce świętuje jubileusz 15-lecia działalności. Uroczystość była połączona z inauguracją roku akademickiego 2017/2018. Studia na Zamiejscowym Wydziale Leśnym ukończyło dotychczas 616 absolwentów. Obecnie kształci się tu ponad 200 studentów.

Swoją działalność dydaktyczną Wydział rozpoczął w 2002 roku. W latach 2002-2008 Wydziałem kierowała dr hab. inż. Elżbieta Malzahn prof. PB. W tym okresie Wydział kształcił studentów na kierunku Ochrona środowiska o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Formalnie Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce został utworzony w 2000 roku - wtedy pod nazwą Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce - dzięki wspólnym staraniom Politechniki Białostockiej oraz samorządu hajnowskiego. Inicjatorem powstania Wydziału był ówczesny Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prof. Bazyli Poskrobko.

Od 2008 roku Wydział prowadzi kierunek Leśnictwo, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. W 2011 roku Senat PB zdecydował o przekształceniu jednostki w Zamiejscowy Wydział Leśny. Uczą się tu leśnicy głównie z Podlasia, a także z Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Głównym atutem ZWL PB są dobrze wyposażone laboratoria badawcze oraz zaplecze naukowe w postaci Puszczy Białowieskiej.

Dwa lata temu Wydział wzbogacił się o nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze. Tu naukowcy mogą m.in. wykorzystywać termowizję do analizy obiektów przyrodniczych oraz fotoeklektory do badania owadów, pozyskiwać substancje lecznicze z roślin i grzybów, a także sprawdzać, jak działalność człowieka wpływa na funkcjonowanie ekosystemów.

Na wydziale znajdują się laboratoria:
 • fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu,
 • środowiska leśnego,
 • ubocznych produktów leśnych,
 • entomologii,
 • ekstrakcji nadkrytycznej,
 • pracownia genetyki.

Na Wydziale Leśnym prężnie rozwija się działalność naukowo-dydaktyczna, w którą angażują się wykładowcy oraz studenci. Wydział zajmuje się, m. in:
 • badaniem składu chemicznego metabolitów wtórnych w roślinach naczyniowych, grzybach, mszakach i porostach Puszczy Białowieskiej,
 • określaniem aktywności biologicznej ekstraktów z roślin, grzybów, mchów i porostów,
 • badaniem możliwości zastosowania preparatów ziołowych w medycynie, weterynarii, farmacji i rolnictwie,
 • wykorzystaniem ubocznych produktów leśnych,
 • turystyką przyrodniczą i ochrona przyrody,
 • badaniem składu chemicznego wód powierzchniowych na terenie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->