PB logo czarne PNG wwwJuż jutro w Białowieży rozpocznie się międzynarodowa konferencja, która będzie dotyczyć stanu i przyszłości Puszczy Białowieskiej oraz innych obszarów przyrodniczo i kulturowo cenionych. Organizatorem wydarzenia jest Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytut Kronenberga - Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych.

Tematem głównym będzie Międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju. Należy podkreślić, że konferencja odbywa się między innymi w 45-tą rocznicę ustanowienia "Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO". 12 sesji tematycznych, 47 referatów, dyskusje, wystawy, a także ekspozycję posterowe - to wszystko czeka na uczestników IV międzynarodowej konferencji. Podczas dwudniowego spotkania swoje doświadczenia i poglądy będą wymieniać: naukowcy, eksperci, przedstawiciele instytucji ochrony przyrody oraz zabytków, dyrektorzy parków narodowych i krajobrazowych, pracownicy instytucji kulturowych, samorządowcy oraz architekci.

W konferencji wezmą udział:
 • Aleksandra Wacławczyk - zastępca Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu UNESCO,
 • Barbara Werner - członek Prezydium PKN ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych),
 • Mariusz Czuba - zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 • Jerzy Halbersztadt - wiceprzewodniczący KN ICOM Polska (Międzynarodowa Rada Muzeów). Organizatorzy liczą, że białowieskie spotkanie zgromadzi ponad 130 naukowców, leśników, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, pracowników jednostek kultury, muzealników. W debatach uczestniczyć będą także samorządowcy, architekci i eksperci od zarządzania środowiskiem.
Liczymy, że tak jak w latach poprzednich, tegoroczne spotkanie będzie zapamiętane jako merytoryczna dyskusja, której jednym z efektów będzie zbliżenie stanowisk między nauką, samorządami a instytucjami sprawującymi opiekę nad dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym - mówi dr Ewa Zapora z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, kierująca komitetem organizacyjnym konferencji.
Konferencja jest wspierana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Partnerami tegorocznej edycji zostali:
 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej,
 • Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Białowieski Park Narodowy,
 • Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • firma Infinity Group,
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziesz tutaj. 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->